За учебната 2017/2018 година училището обявява прием по документи в следните специалности:

 • дневна форма на обучение – след завършен 7 клас
 1. ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ - прием 26 ученици не по възрастни от 16 години. Професия ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
 2. ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА - прием 26 ученици не по възрастни от 16 години. Професия ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

Учениците се обучават за шофьори категория В

Срок на обучение за средно образование – пет години

 • дневна форма на обучение – след 8  клас
 1. ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - прием 26 ученици не по възрастни от 16 години. Професия СТРОИТЕЛ

Срок на обучение за средно образование – четири години

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за участие в класиране – по образец на училището
 2. Копие от свидетелството за завършено основно образование
 3. Копие от медицинско свидетелство, издадено от личния лекар

 

 • дневна форма на обучение – след завършен 7 клас

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В:

 • I  етап на класиране – 16.06.2017 г. – 22.06.2017 г.
 • II   етап на класиране – 28.06.2017 г.- 30.06.2017 г.
 • III    етап на класиране – 11.07.2017 г. – 13.07.2017 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА:

 • I  етап на класиране – 28.06.2017 г.- 30.06.2017 г.
 • II   етап на класиране – 05.07.2017 г. – 07.07.2017 г.
 • III    етап на класиране – 18.07.2014 г. – 19.07.2017 г.

Класираните ученици се записват с оригиналите на:

 1. свидетелството за завършено основно образование
 2. медицинско свидетелство